Предстенна обшивка от гипсокартон

Предстенните обшивки са една втора обшивка от метална конструкция върху акустични вибрационни скоби, топлоизолационен слой и гипсокартонени плоскости. Те дават възможност за допълнително подобряване на звуко- и топлоизолацията с плоскости 12,5 мм или 15,0 мм. Плоскости се прилагат в сухото вътрешно строителство като гипсокартонени системи. Качествата на тези системи са резултат от взаимодействието между конструкция, гипсокартонени плоскости, скрепителни елементи, изолационни материали и пр. Конструкциите могат да се изработват от дървени летви или метални профили. За закрепването на плоскостите се използват рапидни винтове.

Предстенна обшивка с профили CW и UW от гипсокартон

Наименование Ед.м. Разходна норма на 1 м²
1. Гипсокартон м² 1.05
2. Периферен профил UW 75/40 (100/40) л.м. 1.1
3. Носещ профил CW 75/50 (100/50) л.м. 2
4. Рапиден винт TN 25 бр. 17
5. Шпакловка кг.м² 0.45
6. Гласфазерна лента л.м. 1.1
7. PVC дюбел 6/40 бр. 1.6
8. Уплътнителна лента л.м. 1.2
9. Грунд л. м² 0.1
10. Минерална вата м² 1
* Всички разходни норми са изчислени без изрезки (фира)    

Предстенна обшивка с един или два пласта Гипсокартон

Формите, размерите и приложението вж. в по - долната таблица. UD - профилите 30/30 се закрепват с дюбели на необходимото разстояние от стената на пода, респ. на тавана. Да се пробият предварително отвори на разстояние от 80 см (диаметър 6 мм). За подобрябане на звукоизолацията разстоянието от стената трябва да бъде най - малко 50 мм. Преди закрепването на профила върху него се залепва уплътнителната лента .

За укрепване на CD - профилите на половината височина на стените (макс. разст. 150 см) се закрепват с дюбели, акустични вибрационни скоби или директни окачвачи. Залепената под акустичните вибрационни скоби уплътнителна лента предотвратява повърхностния контакт.

CD - профилите 60/27 се поставят в UD - профилите на разстояние 60 см. CD - профилите се нивелират и завинтват към скобите. След монтирането на инсталациите и поставянето на изолацията плоскостите се завинтват за конструкцията с рапидни винтове ТN 25 ( разстояние макс 25 см.).

Наименование Ед.м. Разходна норма на 1 м²
1. Гипсокартон (при еднослойна обшивка) м² 1.05
2. Носещ профил CD 60/27 л.м 2
3. Окрайчващ профил UD 28/27 л.м. 0.8
4. Директен окачвач 60/27 бр. 1.32
5. Уплътнителна лента л.м. 0.85
6. PVC дюбел 6/40 бр. 2.2
7. Рапиден винт LN 9 бр. 2.7
8б Рапиден винт TN 25 бр. 17
10. Удължител за профили бр. 0.2
11. Гласфазерна лента л.м. 1.1
12. Шпакловка кг.м² 0.3
13. Грунд л.м² 0.1
14. Минерална вата м² 1.2
* Всички разходни норми са изчислени без изрезки (фира)    

Гипсокартон София

Предстенна обшивка от гипсокартон

БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД ПРИ ПОРЪЧКА

Свържете се с нас, за да уточним ден и час за оглед от наш консултант.